قیمت خرید از ما
526,360 ریال
قیمت فروش به ما
500,004 ریال

نمودار قیمت فلاکس

روز هفته ماه سال همه
ریال 526,360 1.55%
IRR $
نمودار ساده نمودار تکنیکال

تحلیل تکنیکال فلاکس

هفتگی
روزانه
ساعتی


شبکه‌های انتقال و کارمزد واریز و برداشت فلاکس

برای واریز و برداشت فلاکس در بیت میت می‌توانید از شبکه‌های زیر برای انتقال استفاده کنید. کارمزد واریز و برداشت فلاکس در بیت میت برای هر شبکه نیز در جدول مشخص شده است.

ارز دیجیتال شبکه حداقل مقدار برداشت کارمزد برداشت کارمزد واریز
FLUX Flux 5 2 0


ماشین حساب فلاکس

ریال
دلار
فلاکس


فلاکس (FLUX) چیست؟

;

اخبار فلاکس