ورود به پنل کاربری؛ ثبت نام در صرافی بیت میت


برای ایجاد حساب کاربری، از شماره موبایل شما استفاده می‌شود.
ثبت نام در بیت میت به منزله پذیرفتن قوانین آن است.